هنرستان
کاردانش
دخترانه
یادگار امام.

http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/s3.jpg
http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/s5.jpg
http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/s6.jpg
http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/IMG_0395-300x225.jpg
http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/فاطمه-جوذی-31-225x300.jpg
http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/photo_2016-06-07_20-56-14-300x211.jpg
http://yadegare-emam.com/wp-content/themes/theme/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://yadegare-emam.com/wp-content/uploads/۲۰۱۶۰۶۰۸_۱۰۰۰۳۵.jpg

به سایت هنرستان کاردانش دخترانه یادگار حضرت امام خمینی(ره) خوش آمدید!

درباره هنرستان

درباره هنرستان کار و دانش یادگار حضرت امام (ره)

رشته ها

درباره رشته های هنرستان یادگار امام

گالری

گالری فعالیت ها و دستاورد های دانش آموزی

درباره

در سیزدهم آبان ماه سال1377مصادف با
ولادت با سعادت حضرت علی)ع( هنرستان
کاردانش دخترانه یادگار حضرت امام خمینی(ره) با
حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
افتتاح گردید.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک نمایید...

گرافیک 10

آگوست 2013رشته گرافیک

گرافیک 9

آگوست 2013رشته گرافیک

گرافیک 8

آگوست 2013رشته گرافیک

 

برای دیدن سایر دستاورد ها کلیک نمایید...